Vattenbilning

Vi har nordens största och modernaste maskinpark med system för helhetslösningar. Vi har lång erfarenhet av alla typer av vattenbilning och våra operatörer innehar alla på marknaden gällande cerifikat. Våra största leverantörer är Aquajet systems, Conjet och Christian Berner. För att hitta bästa och mest kostnadseffektiva lösningen för ert projekt kontakta oss.

Vattenbilning animation