Referenser

BVA Group är helhetsföretaget. Vår vattenbilning- och industrisaneringshistoria börjar i slutet av nittiotalet då vattenbilning började ta fart i Sverige. Sedan dess har vi vattenbilat och sanerat ett stort antal P-hus, broar, tunnlar, kajer, kraftverk och industrier runt om i Sverige.

Ett axplock av de objekt vi arbetat med genom åren:

 • Lidingöbron (Stockholm)
 • Centralbron (Stockholm)
 • Essingeleden (Stockholm)
 • Skurubron (Stockholm)
 • Söderledstunneln (Stockholm)
 • Muskötunneln (Stockholm)
 • Norra länken Eugeniatunneln (Stockholm)
 • Järpströmmens kraftverk
 • Storfinnforsens kraftstation (undervattensbilning)
 • Axelfors kraftverk
 • Forsmarks kärnkraftsverk
 • Almagrundets fyrtorn'
 • Kaj, Frihamnen (Stockholm)
 • Kaj (Malmö)
 • Segebroarna (Malmö)
 • Hjulstabron (Enköping) Undervattensbilning
 • Ett stort antal P-hus i Stockholm