Om oss

Vattenbilning = BVA Group. Vi har gedigen erfarenhet inom vattenbilning, industrisanering samt alla förekommande betongreparationer i industri- och infrastruktursektorn. Vi utför allt från att laga små betongskador till att renovera och reparera P-hus, kajer, broar och kraftverk.

Vi ser till att vår personal ständigt är uppdaterade inom respektive område gällande normer, miljö och arbetsmiljö.
Kompetens och erfarenhetsnivån är på topp inom vårt område, våra operatörer och arbetsledare innehar utbildningar enl BRO 2004 CBI,SSG- Strålskyddsteknik, Arbetarskyddsstyrelsens AFS 1994:54§3 Högtryckssprutning, platsgjutning av betong utförande klass1 och 2 m.m. Självklart har all vår personal ID 06.
http://www.sebroschyr.se/bvagroup/WebView/