Nyheter

 • 2014-08-10
  Fogmontage på Essingeleden NS17 pågår för fullt.

 • 2014-08-10
  Vattenbilning på Forsmarks kärnkraftsverk.

  Under revisionen av reaktor 3 kommer kylkanaler samt svallschakt att vattenbilas med både robot och handlans. Sugbil används för att rengöringen skall vara effektiv. Arbetena pågår under augusti.

 • 2014-06-27
  Vattenbilning Citybanan, Årstaberg

  Vattebilning av brobalkar samt återgjutning, arbetet pågår under hela året.

 • 2014-06-27
  Fogbyte, Essingeleden NS 17.

  Bva Group har fått förtroendet av Svevia att vattenbila, montera, formsätta och gjuta nya övergångskonstruktioner på Essingeleden, NS 17 vid Tomteboda. Arbetet pågår till oktober och omfattar byte av

 • 2014-05-12
  Vattenbilning i Stockholm city

  Under Grand Hotel kommer vi att utföra en omfattande garagerenovering som bla innefattar vattenbilning, betongreparationer, katodiskt skydd av pelare, väggar och golv samt ny polyuretanbeläggning. Arb

 • 2014-04-23
  Vattenblästring 120 meter under havsytan

  Denna vecka utför vi vattenblästring åt Svensk Kärnbränslehanterings anläggning i Forsmark. Det är i tunnlar som både tak och väggar vattenblästras för att sedan beläggas med ny sprutbetong.

 • 2014-04-17
  Industrisanering SAKAB i Kumla.

  Bva utför industriservice vid pann-revision på SAKAB i Kumla. Efter mer än 14 dagars dygnet runt arbete går denna revision mot sitt slut, där vi fick förtroende av SAKAB att utföra högtrycksrengöring

 • 2014-04-01
  Vattenbilning brandskadat garage

  Betongreparationer av brandskadat garage i Fittja pågår för fullt. Vattenbilning och återgjutning av pelare och tak. Brandklass-säkring av hela garaget samt rivning av innergård med återställning av n

 • 2014-02-25
  Garagereparation Östermalm

  Nu har vi startat garagerenovering åt TL-Bygg, Kv Ynglingen 2 på Sibyllegatan. Där ska vi vattenbila pelare, väggar, tak och bjälklag. Därefter ska allt återgjutas med betong, målning, nya brunnar sk

 • 2014-02-14
  Kv Vandraren, Rissne.

  3e etappen är i full gång. Totalt ska ca 1100 m2 material schaktas bort i 5 etapper. Bjälklaget ska få nytt tätskikt för att undvika att vatten tränger ner till underliggande garage.