Älvsborgsbron

IMG_6168

2019-10-28

Årets etapp av vattenbilning på Älvsborgsbron (Göteborg) är klart, avverkning 57 m3.