Broreparation, Alvik

IMG_6197

2019-10-28

Projektet med utbyte av broändar, lager, lagerpall mm i Alvik, Drottningholmsvägen är klart efter två långa år med 6 st etapper med full framkomlighet för gång/cykel/biltrafik och tvärbanan.
Beställare Trafikverket.