Vattenbilning

IMG_0986

2018-08-22

2018 har rasat iväg, fogbyte i Alvik & på Essingeleden.
Garagerenoveringar i Stockholm & Åkersberga pågår för fullt.
Vattenblästring i Getingmidjan stod på menyn under några veckor efter midsommar.
Ny kranbil har levererats till oss under sommaren.