2016 är igång....

IMG_3545

2016-01-08

Vi startar året med att total demolera delar av 4 st pelare mellan norr & södergående E4, i höjd med nya karolinska.