Nyheter

 • 2020-05-14
  Forsmarks kärnkraftverk

  Under augusti-revisionen kommer vi vattenbila kylvattenkanaler på Forsmarks kärnkraftverk, reaktor 3.

 • 2020-05-14
  Älvsborgsbron 2020

  Snart dags igen för 4e etappen vattenbilning på Älvsborgsbron åt DAB Group. 2 stycken vattenbilningsenheter dygnet runt direkt före och efter midsommar.

 • 2019-10-28
  Älvsborgsbron

  Årets etapp av vattenbilning på Älvsborgsbron (Göteborg) är klart, avverkning 57 m3.

 • 2019-10-28
  Broreparation, Alvik

  Projektet med utbyte av broändar, lager, lagerpall mm i Alvik, Drottningholmsvägen är klart efter två långa år med 6 st etapper med full framkomlighet för gång/cykel/biltrafik och tvärbanan. Beställar

 • 2019-04-04
  Essingeleden-Vattenbilning

  Massor av betong är det som ska vattenbilas på och kring Essingeleden Stockholm. Fogar, kantbalkar, nya fundament till belysningskonsoler ska utföras under sommaren 2019 & 2020. En hel del garagerenov

 • 2018-08-22
  Vattenbilning

  2018 har rasat iväg, fogbyte i Alvik & på Essingeleden. Garagerenoveringar i Stockholm & Åkersberga pågår för fullt. Vattenblästring i Getingmidjan stod på menyn under några veckor efter midsommar. Ny

 • 2017-04-04
  2017 är i full gång

  Vi startade året med en garagerenovering i Bergshamra Solna, pelarrenovering och nytt tätskikt är dom stora bitarna, ett garage i Bollstanäs, andra året i rad vi får förtroendet att renovera väggar oc

 • 2016-12-01
  Bva reparerar i skärgården

  Norra Lagnös färjeläger har fått en välbehövlig upprustning under hösten. På frontbalken har vi vattenbilat bort gammal sliten betong och ersatt den med ny betong samt nya fenderplattor.

 • 2016-05-30
  Älvsborgsbron får nya kantbalkar.

  Vi utför just nu vattenbilning åt DAB Group på Älvsborgsbron, kantbalkar mm skall bytas. Mitt under arbetet går även Göteborgsvarvet som har banan förbi vår arbetsplats.

 • 2016-01-08
  2016 är igång....

  Vi startar året med att total demolera delar av 4 st pelare mellan norr & södergående E4, i höjd med nya karolinska.