Betong-Vattenbilning-Anläggning

Vattenbilning är det som ligger oss varmast om hjärtat. Vi har utrustning och operatörer för alla typer av jobb inom sektorn. Självklart kan vi reparera det som bilas så kunden kan få en helhetslösning.
Bygg & Industriservice som har sin bas i Karlstad, men jobbar rikstäckande, erbjuder tjänster inom bygg, energi och massaindustrin.

Högtryckstjänster, vacumsugning, rivning m.m.